INSPIRA

Inspira är grund och fördjupningsböcker som bygger på den beprövande pedagogiken Läs-Öva-Rätta. Steg för steg får du lära dig viktiga funktioner i programmet. Teoridelar varvas med övningar och dina kunskaper byggs successivt upp.

Inspira är kursmaterialet som är optimerat för lärarledd undervisning och som inte bara lär ut ett antal funktioner, utan verkligen lär användaren att hantera det aktuella programmet. Titlarna i serien Inspira rekommenderas på 2–3 dagarskurser – ibland fler dagar beroende på elevernas förkunskaper. Alla titlarna i serien är gjorda för svensk programversion med svenska skärmdumpar och engelska kommandon inom parentes.

Till materialet hör många övningar i varierande svårighetsgrad som laddas ned utan kostnad från vår webbplats docendo.se.