DOCENDO E-LEARNING

Med vårt interaktiva utbildningskoncept får du en hel kurs på cd eller via webben. Alla utbildningar börjar med en kunskapsinventering med testfrågor. När inventeringen är klar skapas en personlig studieplan och du rekommenderas att bara gå igenom de delar där kunskapsluckor finns. I kursen lär man genom att lyssna, läsa och göra. Det kan till exempel vara att klicka på en länk och läsa sig till information eller att utföra olika kommandon i programmet som lärs ut. Varje avsnitt i kursen avslutas med en repetitionsövning så användaren får tänka till. Detta är en rolig utbildningsform med tyngdpunkt på tydlig pedagogik.

Produkten innehåller förkunskapstest, interaktiva kurser, övningsuppgifter med facit, examenstest samt sakord med länkar. Språket i kursen är enkelt och texterna läses upp av en speaker.