AHA-UPPLEVELSE

Viste du att du förflyttar dig till början av ett dokument med tangentkombinationen [Ctrl] [Home] eller att du skapar en absolut referens genom att trycka ned tangenten [F4] när markören står framför referensen?

Du kan spara mycket tid genom att lära dig att använda programmen mer effektivt.