DATORKUNSKAP MED INTERAKTIVA OFFICE-KURSER

Nobelgymnasiet i Karlstad med sina ca 800 elever, har sedan höstterminen 2002 utbildat alla årskurs 1-elever med hjälp av våra Office-kurser över webben.

Denna interaktiva utbildning har visat sig fungera mycket bra och gör att eleven kan arbeta i sitt eget tempo och på tider som passar eleven bäst. Detta har även schematekniska fördelar då eleven under hela årskurs 1 kan arbeta med kursen och även använda kurserna som ett uppslagsverk under till exempel rapportskrivning av projektarbeten, presentationer med mera, berättar Per-Owe Lindstedt, datalärare på Nobelgymnasiet.

Webbkurserna har även gjort att elever som byter klasser eller nya elever som kommer till skolan under pågående termin kan starta sin datautbildning och inte vara beroende av scheman, klasser eller grupper som läst kursen under en tid. Nobelgymnasiets koncept med föreläsningar, självstudier och lärarstöd för de som behöver, har frigjort resurser så att alla elever med godkänt betyg i Datorkunskap kostnadsfritt kan ta Datakörkortet (ECDL).