ALLAS ANSVAR

Enligt lag måste arbetsgivaren arbeta systematiskt med att upprätthålla en bra arbetsmiljö och det handlar lika mycket om psykisk som fysisk miljö.

En bra arbetsmiljö förutsätter att alla är medvetna om vad som krävs av dem och vilka krav de kan ställa på sin arbetsgivare.